Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej Fundacji, powstał on w oparciu o dzidzictwo Janka Tredera, wybitnego działacza samorządu komorniczego, którego wielka rola w jego obecnym ukształtowaniu jest niekwestionowana. Twórca Wydawnictwa Stowarzyszenia Komorników Sądowych Currenda a później Currenda sp. z o.o. Oprócz wielu cech jego charakteru, cechowała go przede wszystkim koleżeńskość i skromność, a także duża wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Stąd też wybór Jego osoby na patrona Fundacji.

Statut Fundacji można przeczytać klikając w menu głównym „Statut Fundacji”.