Cele

Celem fundacji jest bowiem niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, komorników emerytów i komorników rencistów, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin. Pomoc ta skierowana być może do osób dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi bądź nieuleczalnymi schorzeniami, oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także poprzez wspieranie dzieci, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Realizacja powyższych celów wymaga ciągłego pozyskiwania środków finansowych. Wpłat dokonują organy naszego samorządu. Miło jest również zakomunikować o kilku indywidualnych wpłatach bezpośrednio na konto Fundacji od koleżanek i kolegów.

Głównym celem obecnego Zarządu jest szerokie rozpropagowanie idei Fundacji Imienia Janka Tredera poprzez kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich ludzi dobrej woli oraz doprowadzenie Fundacji do możliwości jakie daje instytucja pożytku publicznego, tak, aby każdy z nas miał możliwość przekazywania 1% naszych podatków na pomoc dla potrzebujących.

 

Realizacja

Dotarcie do osób i instytucji zainteresowanych bezinteresownym wsparciem zapewnić ma nowa strona internetowa Fundacji www.janektreder.org. Umieszczono na niej szczegółowe dane dotyczące działalności fundacji, form świadczonej pomocy oraz możliwości przekazywania darowizn.