Witamy serdecznie na naszej nowej stronie. Poniżej pragniemy przedstawić kilka informacji na temat funkcjonowania Fundacji Imienia Janka Tredera, której fundatorem jest Krajowa Rada Komornicza.

Fundacja Imienia Janka Tredera została powołana przez Krajową Radę Komorniczą  w 2010 roku.

Fundacja Imienia Janka Tredera została powołana przez Krajową Radę Komorniczą  w 2010 roku. W lutym 2014 roku Rada Fundacji dokonała wyboru nowego zarządu fundacji w skład którego weszły następujące osoby:

  1. Jarosław Kluczkowski – Prezes Zarządu
  2. Elżbieta Adamska-Śmigrodzka – Członek Zarządu
  3. Lesław Lichaczewski – Członek Zarządu
  4. Michał Kasprowicz – Członek Zarządu
  5. Marcin Mielcarek – Członek Zarządu

Nowo Powołany Zarząd niezwłocznie podjął niezbędne kroki oraz zintensyfikował działania mające na celu rzetelne wypełnianie celów statutowych fundacji, których skutkiem jest m.in. budowana właśnie współprace ze spółką Currenda.

Patronem Fundacji jest Janek Treder. Dla wielu z nas kolega, dla innych wybitny działacz samorządu komorniczego, którego wielka rola w jego obecnym ukształtowaniu jest niekwestionowana. Twórca Wydawnictwa Stowarzyszenia Komorników Sądowych Currenda a później Currenda sp. z o.o. Oprócz wielu cech jego charakteru, cechowała go przede wszystkim koleżeńskość i skromność, a także duża wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Stąd też wybór Jego osoby na patrona Fundacji.