Z satysfakcją informujemy, że Fundacja im. Janka Tredera postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2016 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Gorąco zachęcamy do wspierania działalności Fundacji, której podstawowym celem jest niesienia pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, komorników emerytów i komorników rencistów, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin poprzez zakup leków, środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, a także fundowanie stypendiów, finansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie zapomóg finansowych.

 

FUNDACJA IM. JANKA TREDERA

ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa

KRS: 0000370241

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 35 1050 1025 1000 0090 3006 0132