Fundacja im. Janka Tredera znajduje się na wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019.

Serdecznie zachęcamy do uwzględnienia Fundacji im. Janka Tredera w rozliczeniu i przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego.

Za wszelkie wsparcie udzielone Fundacji im. Janka Tredera uprzejmie dziękujemy.

 

Fundacja im. Janka Tredera
Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa
KRS: 0000370241

W trosce o integrację społeczną i środowiskową seniorów członków samorządów skupionych w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Fundacja im. Janka Tredera uprzejmie informuje o możliwość organizacji wyjazdów integracyjnych dla emerytów i rencistów.

W załączeniu przedstawiamy przykładową ofertę turnusu w ośrodku Revita Rogovo, która obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Oferta może być realizowana w przypadku uczestnictwa min. 30 osób. Dostępna jest także oferta pobytu w Krynicy Morskiej w ośrodku Hotel Rooms & Apartments Polaris.

Zainteresowanie udziałem w turnusach uprzejmie prosimy kierować na adres: andrzejsurowiecki@wp.pl lub pod numer tel. 22 542 83 02. Istnieje możliwość ubiegania się w Fundacji im. Janka Tredera o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla emerytowanych członków samorządu zawodowego komorników sądowych.

Naciśnij tutaj, aby zobaczyć ofertę Revita Rogovo

Z satysfakcją informujemy, że Fundacja im. Janka Tredera postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2016 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Gorąco zachęcamy do wspierania działalności Fundacji, której podstawowym celem jest niesienia pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, komorników emerytów i komorników rencistów, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin poprzez zakup leków, środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, a także fundowanie stypendiów, finansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie zapomóg finansowych.

 

FUNDACJA IM. JANKA TREDERA

ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa

KRS: 0000370241

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 35 1050 1025 1000 0090 3006 0132

Witamy serdecznie na naszej nowej stronie. Poniżej pragniemy przedstawić kilka informacji na temat funkcjonowania Fundacji Imienia Janka Tredera, której fundatorem jest Krajowa Rada Komornicza.

Fundacja Imienia Janka Tredera została powołana przez Krajową Radę Komorniczą  w 2010 roku.

(więcej…)

Głównym celem obecnego Zarządu jest szerokie rozpropagowanie idei Fundacji Imienia Janka Tredera poprzez kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich ludzi dobrej woli oraz doprowadzenie Fundacji do możliwości jakie daje instytucja pożytku publicznego, tak, aby każdy z nas miał możliwość przekazywania 1% naszych podatków na pomoc dla potrzebujących.

(więcej…)

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej Fundacji, powstał on w oparciu o dzidzictwo Janka Tredera, wybitnego działacza samorządu komorniczego, którego wielka rola w jego obecnym ukształtowaniu jest niekwestionowana. Twórca Wydawnictwa Stowarzyszenia Komorników Sądowych Currenda a później Currenda sp. z o.o. Oprócz wielu cech jego charakteru, cechowała go przede wszystkim koleżeńskość i skromność, a także duża wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Stąd też wybór Jego osoby na patrona Fundacji.

(więcej…)